Nieuws & Activiteiten  |  Bing Research tevredenheidsmeting medwerkers

Bing Research tevredenheidsmeting medwerkers

Begin 2024 vond een tevredenheidsmeting plaats bij de medewerkers van Woonzorgnetwerk Spirit. Bijna 300 medewerkers vulden anoniem de bevraging in die werd verwerkt door Bing-Research. Enkele highlights: 96% van de medewerkers zijn algemeen tevreden van de werkgever Woonzorgnetwerk Spirit vzw; in deze periode van personeelsschaarste zegt 85% zeker niet of waarschijnlijk niet van werkgever te willen veranderen; tevredenheid met betrekking tot de direct leidinggevende is erg bepalend voor het algemeen welbevinden. 91% geeft aan tevreden of heel tevreden te zijn over haar/zijn direct leidinggevende. Globaal goede resultaten dus, waarop we best trots kunnen zijn!
13 juni 2024
  • 96% van de medewerkers zijn algemeen tevreden van de werkgever Woonzorgnetwerk Spirit vzw
  • In deze periode van personeelsschaarste zegt 85% zeker niet of waarschijnlijk niet van werkgever te willen veranderen
  • Tevredenheid met betrekking tot de direct leidinggevende is erg bepalend voor het algemeen welbevinden.  91% geeft aan tevreden of heel tevreden te zijn over haar/zijn direct leidinggevende

Klachtenbeleid

We zien een klacht als een kans tot verbetering en willen inzetten op een open communicatie. Ondertussen werkten we met een tijdelijke werkgroep over de 3 campussen heen aan de uitwerking van dit klachtenbeleid. Naast het belang van luisteren naar en opvolgen van klachten, willen we ook uitdrukkelijk inzetten op complimenten en suggesties. In de loop van het najaar wordt hierover nog uitgebreid gecommuniceerd. 

Maaltijden

Een tweede werkpunt dat naar voor kwam uit de metingen zijn de maaltijden. Maaltijden zijn belangrijke ankerpunten. Maaltijden geven energie, brengen rust en ritme, zijn momenten van contact, … We willen er dan ook blijvend op inzetten om van de maaltijden lekkere, kwaliteitsvolle en aangename momenten te maken. Momenteel wordt nagegaan hoe we de keukens in de toekomst kunnen organiseren. Ook in de woonraden komen vragen, opmerkingen en suggesties rond maaltijden regelmatig aan bod en wordt hier maximaal op ingespeeld. 

Inspraak

Een derde punt waar we extra willen op inzetten is het realiseren van inspraak vanuit de bewoners. Dit past binnen onze ambitie om bewoners maximaal regie over hun eigen leven te laten behouden. 
Naast het dagdagelijks rekening houden met wie de bewoner is, luisteren naar de wensen van de bewoner en samen zoeken naar wat mogelijk is, zijn per afdelingen woonraden opgericht. De woonraden gaan maandelijks door. Het reilen en zeilen op de afdeling wordt er besproken: hoe zien de bewoners het, wat loopt goed, wat willen ze anders, welke ideeën en suggesties hebben de bewoners en hoe kunnen we daar samen mee aan de slag. Op die manier wordt inspraak effectief gerealiseerd en hebben bewoners en zorgvragers meer impact op het wonen en het verzorgd worden in het woonzorgcentrum. 
Daarnaast maakt familie een essentieel deel uit van het leven van de bewoner. Om ook de familie nog meer te betrekken en hun verwachtingen te beluisteren, worden naast familieraden, in oktober inspraakmomenten per campus georganiseerd, waar ook een afvaardiging van het bestuur aanwezig is. 

Door aan de 3 bovenstaande actiepunten te werken, willen we onze visie om van het woonzorgcentrum het huis van de bewoner te maken verder realiseren.

En daar gaan we samen voor!
De directie en het voltallige team van medewerkers