Nieuws

Bing Research tevredenheidsmeting medwerkers

Begin 2024 vond een tevredenheidsmeting plaats bij de medewerkers van Woonzorgnetwerk Spirit. Bijna 300 medewerkers vulden anoniem de bevraging in die werd verwerkt door Bing-Research. Enkele highlights: 96% van de medewerkers zijn algemeen tev...

Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie - Update oktober 2022

In november 2021 namen wij met de drie huizen van Woonzorgnetwerk Spirit deel aan een tevredenheidsmeting bij bewoners en familie. Ondertussen zijn de resultaten van de bevraging al een tijdje bekend en werd er rond gecommuniceerd via woonraden, ...